logo-website

Bảo vệ mục tiêu di động

Bảo vệ mục tiêu di động là loại hình bảo vệ các mục tiêu như áp tải tiền, bảo vệ, áp tái hàng hóa....Đây là loại hình dịch vụ tương đối đặc biệt, cần sự giám sát cơ động của các nhân viên vệ sỹ bảo vệ, đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho mục tiêu bất chấp nguy hiểm của các nhân viên bảo vệ.

bao-ve-muc-tieu-di-dong
Yêu cầu bảo vệ mục tiêu di động:

+ Trang bị các công cụ hỗ trợ chuyên dụng
+ Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hàng hóa từ khâu giao nhận đến quá trình vận chuyển
+ Xây dựng phương án áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt thật chi tiết và tỉ mỹ
+ Đã học lớp đào tạo giải quyết các sự cố trong bảo vệ mục tiêu di động
+ Đã học lớp đào tạo bảo vệ mục tiêu di động

Nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu di động:

+ Vận chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch
+ Bốc xếp hàng cần phải có sự giám sát của người có trách nhiệm
+ Nhân viên bảo vệ phải quan sát xung quanh trước khi di chuyển và không cách quá xa mục tiêu cần áp tải
+ Yêu cầu lực lượng phải có được điện thoại liên lực của các cơ quan chính quyền địa phương nơi mà việc áp tải tiền, hàng hóa đặc biệt đi qua
+ Bố trí nhân viên bảo vệ đảm bảo an toàn hàng hoá trên đường vận chuyển

Thời gian bảo vệ mục tiêu di động:

+ Thời gian làm việc của nhân viên bảo vệ tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của vận chuyển hàng hóa, áp tải tiền
+ Thời gian cung cấp dịch vụ: 2 – 3 ngày

1124 views
Các tin khác